Kinotechnik  • 16 mm Projektoren Bauer Selektron Zeiss Ikon 16 mm Favorit 16b 1,6 kw Xenon Lampe
  • 35 mm Projektor Bauer B12/B14/U2 7 KW Xenon Lampen
  • 70 mm Projektor Bauer U2 7 KW Xenon Lampe

 

 

 

Haben Sie noch Fragen ? Email an info@vts-heyl.de